Negocjacje nastawione na współpracę to sposób rozwiązywania konfliktów uwzględniający interesy wszystkich stron.

Prowadzę spory przed sądami w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Absolutnie każde z postępowań w obszarze spraw rodzinnych jest różnorakie i wymaga indywidualnego podejścia do kwestii, a także – co niezmiernie istotne — empatii i szczególnej wrażliwości.

Mediacja to skuteczna metoda rozwiązywania sporów.

"Dzięki udziałowi bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej -   mediatora, stwarza warunki do szybkiego i konstruktywnego rozwiązania zaistniałego konfliktu.

Podstawowa cecha różniącą mediacje od postępowania sądowego jest taka, iż w sądzie za strony decyduje arbitralnie obca osoba, a rola każdej ze stron sprowadza się do przekonywania sędziego do swojej racji".

Czym jest mediacja?

Z mediacji można skorzystać zarówno w trakcie już rozpoczętego postępowania sądowego, jak i przed złożeniem pozwu w sądzie. W tym drugim przypadku ugodę zawartą przed mediatorem można zatwierdzić w sądzie, by uzyskała ona moc prawną ugody sądowej. W przypadku nadania klauzuli wykonalności, jeśli strona nie wywiąże się ze zobowiązania finansowego zapisanego w ugodzie, można rozpocząć postępowanie komornicze z pominięciem procesu sądowego.

Mediacje

Przepisy tej gałęzi prawa mają za zadanie regulować stosunki między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Normy te regulują więc w zasadzie wszystkie aspekty naszego życia codziennego. Sprawy cywilne dotyczą zatem stosunków własnościowych, spraw spadkowych, związane są także z zawieraniem, wykonywaniem  umów.

Prawo Cywilne

W ramach prowadzonej prywatnej praktyki prawniczej oferuję Państwu pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego. Sprawami, które najczęściej poddawane są pod rozstrzygnięcie pod sąd, to sprawy rozwodowesprawy o opiekę nad dziećmi i ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem, oraz sprawy alimentacyjne. Problematyka spraw wymienionych powyżej jest bardzo złożona i nacechowana z reguły wieloma emocjami.

Prawo Rodzinne

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kulik 

       Tel: 505776798

 

Wynagrodzenie za świadczone usługi Kancelarii jest ustalane indywidualnie z klientem w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. 

Zapraszamy również na kancelariakulik.pl

Created  by OxDigital

W kilku słowach o tym co robimy.

Priorytetem Kancelarii jest staranność i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów Klientów przy zachowaniu indywidualnego podejścia do każdej sprawy. W zakresie pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w szczególności w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, ustalenia kontaktów z dziećmi czy podziału majątku pomiędzy byłymi małżonkami.

Założycielka Kancelarii, radca prawny Magdalena Kulik zdobyła wykształcenie prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł radcy prawnego uzyskała po ukończeniu aplikacji radcowskiej w OIRP w Koszalinie i wpisie na listę radców prawnych pod nr KO - 606/07 .

Przydatne informacje.